NatureLand

Sme slovenský výrobca a distribútor potravín najmä lokálneho charakteru s vnímaním ich pôvodu, tradícií a historických súvislostí. Technologické možnosti NatureLandu zároveň vytvárajú potenciál pre vývoj nových typov potravín s dôrazom na ich originalitu, chuťové zážitky, výrobné a distribučné štandardy. NatureLand chce byť blízko k zákazníkom a spotrebiteľom, vyvíjať potraviny pre ich potreby, pocity a želania – moderné, zdravé a bezpečné. Sme tu a počúvame Vás...